LZO-Lotne Związki Organiczne
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2004/42/WE z dn. 21.04.2004 reguluje ograniczenie emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku zastosowania rozpuszczalników w określonych rodzajach farb i lakierów. Lotne związki organiczne są np. benzynami. Stosowanie ich może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Dodatkowo LZO powodują zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej, co może się przyczynić do uszkodzenia zasobów naturalnych.
© 2008 CAPAROL - Zdrowe Mieszkanie
wykonanie OPTeam S.A.